Gedrag achterhaald

Hoogleraar gedragsbiologie Johan Bolhuis bepleit een brede visie op gedragsbiologisch onderzoek. Dat onderzoek omvat ook nieuwe onderzoeksterreinen, zoals neurobiologie en cognitieve psychologie. Hoe actueel is het thema gedrag nog in de biologiemethoden en examenprogramma’s?

In een artikel in het tijdschrift Niche (februari 2005) concludeerden we het volgende:

  • De plaats van het hoofdstuk Gedrag in de methoden staat op zichzelf. Van samenhang met andere hoofdstukken in de methoden is nagenoeg geen sprake.
  • De vier vragen worden in de meeste methoden niet expliciet genoemd en de bijbehorende begrippen zijn verspreid over verschillende paragrafen.
  • Aan evolutie van gedrag wordt hooguit beperkt aandacht besteed.
  • Relaties met andere takken van gedragsonderzoek, zoals de neurofysiologie, genetica en psychologie, ontbreken veelal.

Download het hele artikel.