Het Huis van mijn Vader (6)

6. Het huis van de vader is een verantwoordelijkheid. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter:…

Continue Reading

De steden van de Levieten

Numeri 35 De HEERE sprak tot Mozes, in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter…

Continue Reading

Op leven en dood

25 De gemeenschap moet hem die een doodslag begaan heeft, redden uit de hand van de…

Continue Reading

Toevlucht zoeken

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer u de…

Continue Reading

U zult niet doden

U mag het land waarin u woont niet ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Voor…

Continue Reading