Het huis van mijn Vader (8)

8. Het huis van de Vader is het goede adres Dan komen toe aan de tekst…

Continue Reading

Het Huis van mijn Vader (3)

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Jeshua voer op naar de hemel. En…

Continue Reading

Zichtbaarheid

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de…

Continue Reading

De Naam

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de…

Continue Reading

Majestueus spreken

En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk,…

Continue Reading

Heerlijkheid

Daarna zei Mozes tegen Aäron: Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Kom naar voren,…

Continue Reading