Het huis van mijn Vader (8)

8. Het huis van de Vader is het goede adres Dan komen toe aan de tekst…

Continue Reading

Een lichtende wolk

2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon…

Continue Reading

Veertien

Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de…

Continue Reading

Twaalf

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten…

Continue Reading

Drie

Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt. Genesis…

Continue Reading

Een stad op de berg

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan…

Continue Reading