Het Huis van mijn Vader (7)

7. Het huis van de vader is het volk Israël Het huis van de vader in…

Continue Reading

Onbewolkt

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s…

Continue Reading

Negen

Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?…

Continue Reading

Twee

De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties…

Continue Reading

Jezus’ ogen (2)

En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en sloegen Hem. En nadat ze Zijn gezicht…

Continue Reading

Jezus’ power

En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord…

Continue Reading