Stress in de les (1)

In een aantal artikelen wil ik wat vertellen over mijn didactisch onderzoek naar een effectieve onderwijsleerstrategie…

Continue Reading

Inclusief onderwijs

Passend onderwijs is niet nieuw. In veel landen wordt dit inclusief onderwijs genoemd en in 1994…

Continue Reading

Intrisiek vs extrinsieke doelen

De relatie tussen motivatie en emotie boeit me. Waarom streven mensen soms nadrukkelijk extrinsieke doelen, zoals…

Continue Reading

meer ADHD bij meisjes

Het is bekend dat ADHD vaker bij jongens wordt gediagnostiseerd dan bij meisjes. Uit een publicatie…

Continue Reading

ADHD en suiker

In mijn scriptie over ADHD’ers in het voortgezet onderwijs gaf ik al aan: ADHD wordt niet…

Continue Reading

Irrationeel gedrag

Onlangs bestelde ik het boek “Waarom we altijd tijd te kort komen & ander irrationeel gedrag”.…

Continue Reading