Herfst. Ik zie mensen als bomen…

“Ik zie mensen, als bomen, wandelen.” Dat is de uitroep van de blinde van Bethsaïda (Mark…

Continue Reading

Onderwijs met Psalm 8

Psalm 8 is een prachtige psalm waarin het bijbelse wereld- en mensbeeld in een ongekende schoonheid…

Continue Reading

Leef in vrijheid

Bijbelstudie over 1 Kor. 10:23-33. Geschreven voor gezinskamp Someren II (2011). Met samenvatting en vragen.  

Kruis & Kroon – overzicht brief aan Korinthe

Prezi over indeling eerste brief aan de gemeente van Korinthe.

Hemelvaart

Herdenken of verwachten? Ik ben opgegroeid met het beeld dat de discipelen maar weinig begrepen van…

Continue Reading

Israel en de volken

Israël komt steeds meer alleen te staan. Wie op het nieuws let, moet dit opvallen. Niet…

Continue Reading