Het Huis van mijn Vader (3)

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Jeshua voer op naar de hemel. En…

Continue Reading

Het Huis van mijn Vader (2)

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Jeshua voer op naar de hemel. En…

Continue Reading

Het Huis van mijn Vader (1)

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Jeshua voer op naar de hemel. En…

Continue Reading

De vrouw, de Zoon, en de draak

A-A´ De vrouw heeft een verheven hemelse positie. Haar verschijning is heerlijk en koninklijk. Zij is…

Continue Reading

De steden van de Levieten

Numeri 35 De HEERE sprak tot Mozes, in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter…

Continue Reading

De heerlijkheid in de regenboog

‘Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig…

Continue Reading