Kennis is macht?

Adam & Eva mochten niet proeven van de de boom van kennis van goed en kwaad (Gen 2). Dat wordt het proefgebod genoemd. Waren zij bereid om zich helemaal toe te wijden, te heiligen, aan hun Schepper? Je kunt er moeilijk over doen, dat onze Schepper dat op deze manier wilde testen, maar wij doen vandaag de dag niet anders. We hebben een proeftijd in een nieuwe baan, we laten proeflessen geven, enz. Ook de Heere Jezus werd beproeft, toen Hij op aarde was (Matt 4).

Het resultaat is bekend. We kiezen liever voor kennis dan voor toewijding. Kennis is macht, een uitspraak die afkomstig is van een vooruitgangsdenker, Francis Bacon. Wie weet, kan handelen en heersen. Vandaag de dag zijn de mogelijkheden om kennis op te doen onbeperkt. Dankzij het WWW. De informatierevolutie draait op volle toeren, en begint zorgwekkende vormen aan te nemen. Zo waarschuwt de CEO van Google, Eric Smidt voor een ‘angstaanjagende’ toekomst waarin een data-explosie zal ontstaan waardoor vrijwel ons gehele privéleven openbaar zal zijn:

“Als ik voldoende data van een individu bekijk, kan ik met behulp van kunstmatige intelligentie voorspellen waar die persoon heen gaat”

Alan Cohen, voormalig vicepresident of Airespace, nu bij Cisco, verwoordt het als volgt:

“Google is als God. God is draadloos, God is overal, en God ziet alles. Aan Google kun je alle vragen van de wereld stellen” (geciteerd uit Friedman, Thomas, (2008). De aarde is plat. Ontdekkingsreis door een geglobaliseerde wereld., p. 195)

Google, toegewijd aan kennis. Zorgwekkend? Maurice Sklar, een Messiaanse Jood en bekend solo violist, schrijft op zijn website onder meer het volgende:

“A number of years ago, the Holy Spirit gave me several visions about the end times. In one of those visions, I saw an electronic web that covered the earth and surrounded it like a neon-looking, transparent, geodesic dome. (…) Since in those days, the Internet was in its infancy, I had absolutely no idea what it was. But the LORD spoke to me and said: ‘Do you know what this is? This is what Adam chose in the garden instead of union with Me. THIS IS THE FULLNESS OF THE TREE OF KNOWLEDGE OF GOOD AND EVIL. At first, it will bring great blessings and prosperity to mankind, but it will ultimately ensnare and trap the entire world.’”

Het web als de volmaakte vervulling van de boom van kennis van goed en kwaad. Want ondanks al deze kennis, lukt het de mensheid niet om vrede te planten, om wereldproblemen op te lossen. Integendeel, kennis vermeerdert smart. Let wel, het www ís niet de boom van kennis van goed en kwaad. Die stond in het paradijs. Maar wie vertrouwd op menselijke kennis, als motor voor de vooruitgang, moet eens goed om zich heen kijken en de krant nog eens goed lezen! Ik hoef alleen Wikileaks maar te noemen.

Een christen heeft een ander vooruitzicht. Die kan uitzien naar de tijd dat heel de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. Als Jezus terug komt, brengt Hij werkelijk vrede mee. Jesaja verwoord het zo:

4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid
en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.
Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond
en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn,
en de waarheid de gordel om Zijn middel.
6 Een wolf zal bij een lam verblijven,
een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,
een kleine jongen zal ze drijven.
7 Koe en berin zullen samen weiden,
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.
Een leeuw zal stro eten als het rund.
8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder,
en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken.
9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten
op heel Mijn heilige berg,

want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Jesaja 11

Die tijd komt, en wie weet hoe snel al.

Geef een antwoord