Israel en de volken

“There is no longer a chosen people”. Deze opmerking werd gemaakt door een Amerikaanse aartsbisschop tijdens een conferentie over christenen in het Midden Oosten. Deze bisschop heeft duidelijk de profetieën niet gelezen of begrepen. God is een God die niet liegen kan.

Deputy Foreign Minister Danny Ayalon reageert in onder meer de Jeruzalem Post. Hij zegt dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Noch economisch, noch militair, is Israël te evenaren. Wat overblijft is buitensluiten en negeren. Dat zijn de ingrediënten voor het ‘wegpesten’ van iemand. Hier is geen plaats voor jou.

“In a panel discussion, DFM Ayalon stated that “The front line of our struggle in the international arena is the struggle against delegitimization of Israel. Enemies who have been unable to subjugate us militarily, economically or by terrorism are trying to do this with unfounded slander and delegitimization of Israel internationally.”

Deze woorden onderstreept hij door de toespraak van media-tycoon Rupert Murdoch aan te halen: “We live in a world where there is an ongoing war against the Jews.” Murdoch beschrijft drie fases in deze strijd.
1. Conventioneel. Voor de val van de Berlijnse muur was de strijd met het gebruik van militaire middelen. Israël overwon.
2. Terrorisme. Van de massamoord op de Israëlische atleten tot de intifada’s. Israël hield stand.
3. Wat nu aan de gang is, is een ‘Stille oorlog’, bedoeld om Israël te isoleren en de staat Israël te de-legaliseren. Deze strijd wordt op veel fronten gevoerd. Media, multinationals, non-governemantal organisations (NGO).


En ook de ‘kerk’ voegt zich dus in dat rijtje. Na twee weken vergaderen komt de genoemde synode van RKK bisschoppen tot de oproep dat Israël de VN-resoluties over de ‘bezette gebieden’ moet opvolgen en niet de Bijbel moet hanteren om het ‘onrecht’ van de Palestijnen te rechtvaardigen. In een reactie zegt Ayalon dat Israël het zeer betreurt dat de synode verworden is tot een politiek forum voor anti-Israël propaganda. Maar, is dat niet al eeuwen het geval met de RKK?

“We Christians cannot speak of the ‘promised land’ as an exclusive right for a privileged Jewish people. This promise was nullified by Christ. There is no longer a chosen people – all men and women of all countries have become the chosen people.

Schokkend! De vervangingstheologie is nog steeds springlevend en zal opnieuw een voedingsbodem blijken te zijn voor het antisemitisme. Opnieuw zegt de wereld en de kerk tegen de Joden: voor jullie is hier geen plaats. De rol van de kerk van Rome is al eeuwenlang dubieus en haar streven naar één wereldgodsdienst wordt meer en meer helder. Zo sprak de Iraanse president zich onlangs uit voor een ‘heilige alliantie’ met de paus ‘tegen de secularisering’. Nota bene! Twee geloven op een kussen: daar slaapt de duivel tussen. Duidelijker voorbeeld kun je niet hebben. Op naar een nieuwe wereldorde. Is het niet juist deze Iraanse president die de ’12e Mahdi’ verwacht en zich zijn wegbereider noemt?

Ik ben niet verbaasd; de Bijbel voorzegt het. Israël zal door grote verdrukking heen gaan en komen tot de beloofde en reeds gekomen Messias. De Heere Jezus spreekt duidelijke taal: let op de vijgeboom. Als de takken teer wordt, dwz uit gaan lopen, dan komt Ik terug. Let op Israel. Gods uitverkoren volk. Voordat het zover is, zal de mens der zonde, de gruwel der verschrikking, de antichrist komen en met hem een nieuwe wereldorde. Wie op de tekenen let, is niet verbaasd, maar waakt.

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.” Matt 24:30

Geef een reactie