I am not ashamed – I schaam mij niet!

Lees jij de krant? Dan weet je dat het niet zo lang meer duurt dat de Here Jezus terug komt. Hij zegt het zelf: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.’ (Luk 21:29-31). Welke dingen zijn dat? Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pest epidemieën.

Heb je de krantenkoppen gezien in het filmpje? Wat een wereld!

In die wereld wordt je groot, moet je overleven; In die wereld wordt geroepen om een licht te zijn; om je niet te schamen voor het evangelie.

We lezen een gedeelte van Romeinen 1:

8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. 9 God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. 10 En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. 11 Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12 of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. 13 U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. 14 Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, 15 en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. 16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Wat zegt Paulus in Romeinen 1?

1. Jezus Christus is duidelijk de aangewezen Heer! Vs 4. Hij is het Fundament, de Rots.

2. Uw geloof wordt verkondigd over de hele wereld. Mooi is het als dat van jou gezegd wordt. Of weten de mensen om je heen dat niet?  Nog iets moois: het onderlinge geloof is ook tot versterking van elkaar! Vs8+12. Zo is het bij ons op school ook. Jij mag je optrekken aan het geloof van anderen óf jij mag anderen tot versterking zijn.

3. Verlangen van Paulus om vruchtbaar te zijn. Vs 14+15.

4. De reden: ik schaam mij niet!

Het evangelie is de blijde boodschap! Daar hoef je je niet voor te schamen. Jezus Christus, Zoon van God, Zaligmaker.

In welke wereld is dat dan? Dat staat verder in vers 18 tot het einde van het hoofdstuk. Dat gaan we nu niet helemaal lezen, maar ik zal het samenvatten:

  • Mensen kennen God wel, maar eren Hem niet, maken beelden van Hem die Zijn heerlijkheid aantasten
  • Mensen zijn door en door onrechtvaardig, boosaardig, slecht, moordzuchtig, jaloers, twistziek, zonder liefde, onbarmhartig, tonen geen ontzag voor hun ouders, doortrapt.

Wat denk je, is het nu anders dan in de tijd van Paulus? Van David? Van Noach?

Je zou er toch zo een aantal krantenkoppen bij kunnen verzinnen!

En, zegt Paulus, (in H2) je kunt wel zeggen, o wat erg, maar als jij de rijkdom van het Evangelie veracht, dwz geen antwoord geeft op de uitnodiging van God om bij Hem te komen, dan ben je geen haar beter. Nee, dan Paulus: hij voelt zich niet beter, maar hij weet wel beter! Hij schaamt zich niet.

16. Voor dit Evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende  kracht voor allen die geloven, allereerst voor de Jood, maar ook voor de Griek = alle volken, de heidenen

Schamen, wat is dat?

Schamen is bang zijn dat je afgewezen wordt om wat je doet of wie je bent. Wat zullen anderen van je zeggen? Schamen doe je als je iets verkeerds gedaan hebt. (Of het voorkomt dat je iets verkeerds doet). Kijk maar naar Adam en Eva: ze schaamden zich. Ze waren naakt. Tussen haakjes: wat doet God? Hij zoekt ze op!

Schamen heeft dus alles met relaties te maken. Je verhouding met een ander. Hoe beter die is, hoe minder je je zult schamen. Belangrijk voor een goede relatie is de basis van veiligheid en geborgenheid. Vandaar uit ga je de wereld verkennen. Net als die grote zeilschepen die tijdens Sail in Amsterdam lagen. Een veilige haven. Alles wordt in gereedheid gebracht, er wordt geoefend, zodat stormen op zee doorstaan kunnen worden.

Je mag ‘leren om je niet te schamen’ Vanuit een veilige basis bij God. Dat kan alleen als je een relatie met Hem hebt!

Je hoeft het niet ook alleen te doen. Paulus zegt dat hij zich weer sterk voelde als hij het geloof van anderen zag.  Op de Passie mag je oefenen om je niet te schamen. Mag je sterken aan en door het geloof van anderen, leerlingen en medewerkers. Bij de gratie van de relatie!

Als ik een kenmerk van deze school noem, dan is het dat we goed met elkaar omgaan. Nee, niet alles gaat vlekkeloos. Heel soms is er een vechtpartijtje. Daar zijn we dan ook allemaal van onderste boven. Pesten? Er is geen groter kwaad in de school: je zegt tegen de ander: jij mag er niet zijn…

Het is beter elkaars geloof te weten, dan elkaars krachten te meten.

En tussen haakjes: (Jij moet je niet schamen, maar ook: wij niet voor jou(w wandaden). Mond en hart en handen!)

Ouders, zorg voor een veilige basis. Dan wordt én thuis én school een veilige haven (al weten we maar al te goed welke gebrokenheid er ook onder ons is).

En uw gebed en steun is voor ons onmisbaar. Wij waarderen dat zeer.

We zien uit naar een nieuw jaar, naar de zegeningen van een nieuw jaar.  De eerste zegening is al binnen: er zit weer groei in de school. Maar liefst 650 leerlingen hebben bij ons hun plekje.

Wij kunnen het niet alleen, we willen het niet alleen, wij doen dat met elkaar. Wij doen dat bovenal, omdat God ons liefheeft en wij Hem. Door zijn Woord en door Zijn Geest.

[aangepaste tekst n.a.v. de opening schooljaar 2010-2011]

Geef een reactie