Begripsvorming evolutie

Over de evolutietheorie is in het Darwinjaar veel te doen. Waar het eerst en vooral een theorie in de biologie is, wordt er soms zelfs bijna een (natuur)wet van gemaakt of kunnen oorzaak en gevolg (of functie) door elkaar worden gehaald. Een mooie definitie vond ik in het boek van Bolhuis & Verhulst (2009):
The cause of evolution is the mutation or recombination of genes that bring about variability among individuals. Natural selection is the consequence or outcome of the fact that some individuals are more successful than others.” (p. 30)


–>


Bolhuis, J.J. & Verhulst, S. (2009). Tinbergen’s Legacy: Function and Mechanism
in Behavioral Biology
. Cambridge: Cambridge University Press.

Geef een reactie