Wat is gedrag??

“Gedragsbiologen weten niet wat gedrag is” kopt een post in mn reader, geschreven op de site Verse wetenschap. De auteur, Asha ten Broeke, schrijft voor Kennislink over hersenen, psychologie en gedrag, maar heeft zelf tot het schrijven van de blog ook nog nooit over de definitie van gedrag nagedacht.
Dat is nu precies wat ook blijkt uit mijn onderzoek naar leerlingdenkbeelden over gedrag. Gedrag is zo normaal, daar staan we niet eens bij stil. Niet-gedrag bestaat nu eenmaal niet. Hoe actueel is dan de vraag van mijn onderzoek naar een effectieve onderwijsleerstrategie voor de biologie van gedrag in het voortgezet onderwijs!

Geef een reactie