meer ADHD bij meisjes

Het is bekend dat ADHD vaker bij jongens wordt gediagnostiseerd dan bij meisjes. Uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL blijkt dat de laatste jaren meer kinderen de diagnose ADHD krijgen. Met name het aandeel meisjes daarin neemt toe. Uit het onderzoek dat uitgevoerd is aan de hand van de elektronische
patiëntendossier van huisartsen blijkt verder dat meisjes steeds vaker
de diagnose ADHD krijgen.
Ook het medicijngebruik neemt toe: in 2007 een stijging van 34 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Wat ik ook al in mijn onderzoek ontdekte, worden betreffende medicijnen niet alleen voorgeschreven als er ADHD geconstateerd wordt, maar ook bij ‘andere zorgen om het gedrag van het kind’. Die laatste categorie maakt ongeveer 30% van het totaal uit.

Bron: Dijk, C. van, Zuidgeest, M., Dijk, L. van, Verheij, R. Huisartsenzorg in cijfers: stijging behandeling ADHD bij kinderen. Huisarts en Wetenschap, vol. 51, , 2008, no. 13, p. 641.
http://www.nivel.nl/pdf/Meer-ADHD-huisarts-en-wetenschap-dec-2008.pdf

Geef een reactie