Hemelvaart

Herdenken of verwachten? Ik ben opgegroeid met het beeld dat de discipelen maar weinig begrepen van de hemelvaart van de Heere Jezus. Zij stonden Hem maar na te kijken, stelden nog steeds domme vragen, en werden terecht gewezen door de engelen. Maar, klopt dat beeld eigenlijk wel?

Jezus bewees onmiskenbaar dat Hij was opgestaan en leefde (Hand 1:3Hand 1:3
English: World English Bible – WEB

3 To these he also showed himself alive after he suffered, by many proofs, appearing to them over a period of forty days, and speaking about God’s Kingdom.

WP-Bible plugin). Stap voor stap laat Hij hen weten wat er straks, na Zijn vertrek, van hen verwacht wordt, namelijk op pad gaan en het Goede Nieuws verkondigen, onderwijs te geven, gevolg d door tekenen en wonderen. “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” (Mark 16:16Mark 16:16
English: World English Bible – WEB

16 He who believes and is baptized will be saved; but he who disbelieves will be condemned.

WP-Bible plugin). Heel de wereld is hun zendingsterrein. En, voegt Hij er nadrukkelijk aan toe: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” (Matt 28:20Matt 28:20
English: World English Bible – WEB

20 teaching them to observe all things that I commanded you. Behold, I am with you always, even to the end of the age.” Amen.

WP-Bible plugin). Vlak voor Zijn sterven, had Hij hen verteld hoe dat einde er uit zou zien (Matt 23-25), en na Zijn opstanding sprak Hij met hen over “de dingen die het Koninkrijk van God betreffen.” (Hand 1:3Hand 1:3
English: World English Bible – WEB

3 To these he also showed himself alive after he suffered, by many proofs, appearing to them over a period of forty days, and speaking about God’s Kingdom.

WP-Bible plugin). Logisch dat zijn discipelen dan vragen of Hij ‘in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer oprichten?” (Hand. 1:6Hand. 1:6
English: World English Bible – WEB

6 Therefore, when they had come together, they asked him, “Lord, are you now restoring the kingdom to Israel?”

WP-Bible plugin). Een Koninkrijk waar Jezus Koning is, is pas echt een Vrederijk; Hij is de Vredevorst (Jes. 9:5Jes. 9:5
English: World English Bible – WEB

5 For all the armor of the armed man in the noisy battle, and the garments rolled in blood, will be for burning, fuel for the fire.

WP-Bible plugin). Jezus bestraft hen niet over de gedachte aan een aards Koninkrijk, maar wijst hen op de tijd. Met andere woorden, het Koninkrijk komt, maar wanneer, dat is verborgen.

Dan is het zover. “De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel  en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.” (Mark 16:19Mark 16:19
English: World English Bible – WEB

19 So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.

WP-Bible plugin) Jezus neemt Zijn rechtmatige plaats in! Lukas beschrijft dat Jezus zijn discipelen zegent en al zegenend opgenomen wordt (Luk 24:50-51Luk 24:50-51
English: World English Bible – WEB

50 He led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.
51 It happened, while he blessed them, that he withdrew from them, and was carried up into heaven.

WP-Bible plugin). Zij kijken Hem na, ook nadat zij Hem niet meer kunnen zien. Natuurlijk, wie zou dat niet doen als je echt afscheid neemt  van de Meester? Ook al is Hij voor je ogen weggenomen, je zou blijven staren. Dat lijkt me geen bewijs dat ze er weinig van begrepen. Juist niet. Ze beseften: Hij is echt als Mens van deze aarde weggegaan, en ook hún burgerschap is nu in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten (Fil 3:20Fil 3:20
English: World English Bible – WEB

20 For our citizenship is in heaven, from where we also wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;

WP-Bible plugin). Een kort  woord van de engelen brengt hen weer op aarde.  Hij komt terug, zoals Hij gegaan is (Hand 1:11Hand 1:11
English: World English Bible – WEB

11 who also said, “You men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus, who was received up from you into the sky will come back in the same way as you saw him going into the sky.”

WP-Bible plugin). Geen vermaning, maar verwachting! Geen wonder dat zij in aanbidding stonden: “Zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.” Luk 24:52Luk 24:52
English: World English Bible – WEB

52 They worshiped him, and returned to Jerusalem with great joy,

WP-Bible plugin. Hemelvaart is niet alleen herdenken, maar vooral verwachten. Toekomstverwachting!
De hemelvaart van Jezus was niet alleen nodig voor ons, maar ook voor Hem. Hij nam Zijn rechtmatige plaats in. Hij bracht de Mens bij God, nadat God bij de mensen kwam. Hij ging niet weg, om daarmee te zeggen: nu kunnen jullie het zelf wel, want ‘Ik ben met jullie tot de voleinding van de wereld’.

“Maar zij gingen overal heen om te prediken…” (Mark 16:20Mark 16:20
English: World English Bible – WEB

20 They went out, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word by the signs that followed. Amen.

WP-Bible plugin); Dat is het logische gevolg, én gehoorzaamheid. Hoe eerder alle mensen met het Evangelie bereikt worden, hoe eerder hun Meester terug komt. Overal prediken: dat is alleen mogelijk omdat Jezus op Zijn plaats zit. En door Zijn Geest is Hij overal, dankzij Pinksteren.

Nee, zijn discipelen begrepen de hemelvaart van hun Meester heel goed. En ik nu ook beter. Jij?